A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Idegen forrás
a pénzpiac közvetítésével történő forrásbevonás, ami lehet hitelfelvétel (bankhitel, kereskedelmi hitel, váltó), bérlet (lízing), értékpapír kibocsátás.
Igazgatótanács
a nyilvánosan működő részvénytársaság irányító testülete, ami az igazgatóság és felügyelőbizottság feladatait látja el együttesen. Az igazgatótanácsnak tagjai munkavállalók, és független személyek. Az igazgatótanács elnökét a közgyűlés is választhatja közvetlenül.
Illeték
olyan kötelezettség, amit valamilyen állami szolgáltatás igénybevételéért kell fizetni. Ilyen például a lakás-, ház- vagy telekvásárlás után fizetett illeték, de ilyen az ajándékozási illeték is, ezek mind vagyonátruházással kapcsolatosak. Illetéket kell fizetni okiratok (pl. személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) elkészülténél, kiállításánál is, és különböző államigazgatási, bírósági eljárásoknál is. A helyi és központi költségvetésbe folynak be az illetékek megfizetéséből származó bevételek, amelyek lehetnek illetékbélyeggel megfizetett eljárási illetékek, vagy pénzzel megfizetettek.
Infláció
tartós árszínvonal-emelkedés, amely általános áremelkedésre utal, és az egységnyi pénz elértéktelenedését jelzi.
Inflációs ráta
az infláció mérőszáma, vagyis az árváltozást mértékét megmutató hányados, amit árindexnek is szokás nevezni. Súlyozott számtani átlaggal számolják, amelyben súlyként az egyes termékekből fogyasztott mennyiségek szerepelnek. A változás és a kiinduló árak (bázisárak) hányadosa mutatja az árszínvonal változását.
Információ
közgazdasági értelemben, minden olyan szakmai jellegű, vagy szórakoztató hír, ismeret, amelynek üzleti értéke van, mert birtoklása csökkenti a bizonytalanságot.
Információs társadalom
a társadalmak fejlődésének az a foka, amikor az elektronikus kommunikáció új formáinak köszönhetően a robbanásszerűen megsokszorozódott üzletkötések, információs érintkezések mellett az információ a gazdasági szereplők értékalkotását, és fogyasztását is jelentősen befolyásolja.
Inkasszó (beszedési megbízás)
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Ennél a pénzforgalomnál tehát nem a pénz valódi tulajdonosa (számlatulajdonos) kezdeményezi a fizetést, hanem egy harmadik személy. Teheti mindezt szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott esetekben. Létezik azonnali, határidős, illetve csoportos inkasszó is.
Inputok
a termelésben felhasznált javak összessége, más néven termelési tényezők.